TÚ SR odňal telefónnu licenciu spoločnosti ConnSpec Telekom

13.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím odňal licenciu spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o.. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. Úrad ďalej dal podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby podľa zákona na ochranu spotrebiteľa konala vo veci predaja nefunkčných telefónnych kariet tejto spoločnosti.

TÚ SR rozhodnutím odňal licenciu spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o.. Dôvodom odňatia licencie bolo nezaplatenie jednorazovej čiastky vo výške 100 000,- Sk za vydanie licencie. Nezaplatenie úhrady za licenciu je hrubým porušením podmienok licencie.

TÚ SR na základe podnetu preveril funkčnosť telefónnych kariet spoločnosti ConnSpec Telekom. Úrad zistil, že bezplatné čísla, prostredníctvom ktorých mala predmetná spoločnosť poskytovať služby, Slovenské telekomunikácie, a.s. zablokovali z dôvodu neplatenia za služby. Telefónne karty sú nefunkčné a úrad preto dal podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby konala podľa zákona na ochranu spotrebiteľa.

V Bratislave 13. augusta 2003.