TÚ SR pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet

08.08.2013, Tlačová správa

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) za prvých sedem mesiacov roku 2013 dosiahli už viac ako 9 mil. eur, čo predstavuje plnenie plánovaných ročných príjmov na viac ako 140%. V čase, keď štát zápasí s výpadkom príjmov, TÚ SR svojim prínosom do štátneho rozpočtu pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky. TÚ SR aj počas hospodárskej krízy plní plánované ročné príjmy, neprekračuje rozpočtované ročné výdavky a naopak každoročne dosahuje úspory. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje pravidelný čistý príjem štátneho rozpočtu, ktorý sa každoročne počíta v miliónoch eur.
     TÚ SR je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, ktoré určuje a vyberá podľa zákona o elektronických komunikáciách od telekomunikačných operátorov, za právo používať frekvencie, čísla a za právo poskytovať siete a služby. Výdavky TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami z opakovaných úhrad a nepredstavujú žiadnu záťaž pre štátny rozpočet Slovenskej republiky. Celkové príjmy TÚ SR sú v konečnom dôsledku každoročne vyššie, ako jeho výdavky, lebo sem patria aj príjmy z jednorazových úhrad, napr. za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach, príjmy z pokút a pod.