TÚ SR povolil ďalšie vysielače pre DVB-T

07.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. dvanásť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Detva - Javor na K33, Považská Bystrica na K32, Ružomberok – Úložisko na K26, Lučenec – Blatný vrch na K33, Banská Bystrica – Laskomer na K33 a Štúrovo – Modrý vrch na K48 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Detva - Javor na K60, Považská Bystrica na K52, Ružomberok – Úložisko na K59, Rožňava – Dievčenská skala na K27, Lučenec – Blatný vrch na K60 a Banská Bystrica – Laskomer na K51 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť minulý týždeň.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.