TÚ SR povolil päť vysielačov pre miestne multiplexy DVB-T

12.01.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti T – Video Agency, s.r.o. povolenia na prevádzkovanie piatich DVB-T vysielačov, ktoré budú poskytovať programové služby v rámci miestnych multiplexov. Vysielač Borský Mikuláš – Dubník K51 má povolený výkon ERP 10 kW, vysielač Bratislava – Kamzík K55 má povolený výkon ERP 1 kW, vysielač Jaslovské Bohunice K59 má povolený výkon ERP 500 W, vysielač Skalica K51 má povolený výkon ERP 100 W a vysielač Žilina – Veľké Hradisko K28 má povolený výkon ERP 400 W. Povolená je vertikálna polarizácia. TÚ SR vydal povolenia na základe žiadosti spoločnosti T – Video Agency už v decembri 2011. Povolenia sú platné do 30.11.2012.