TÚ SR povolil pilotné vysielanie DRM+ v Bratislave

12.10.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal povolenie Rozhlasu a televízii Slovenska na pilotné vysielanie DRM+ (Digital Radio Mondiale+) v Bratislave. Vysielač bude umiestnený na budove rozhlasu a bude využívať frekvenciu 98,9 MHz. Podľa podmienok licencie vydanej Radou pre vysielanie a retransmisiu pilotné vysielanie DRM+ bude prebiehať v čase od 18,00 do 6,00 hod. Maximálny povolený výkon ERP vysielača je 200 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 10.10.2011. Povolenie je platné do 30.11.2011.
     TÚ SR povolil systém zdrojového kódovania MPEG-4, HE-AA C v.2. Základné parametre: mód robustnosti E, modulácia 4-QAM, 16-QAM, kódové rýchlosti 37,3 – 186,4 kHz, kódový pomer 1/2, výška antény nad terénom 80 m, vertikálna polarizácia.