TÚ SR povolil prvý vysielač pre DVB-H

06.07.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti Žilinskej univerzity povolenie na prevádzkovanie vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby v štandarde DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld standard). Povolený vysielač: Žilina – Žilinská univerzita bude využívať K49.
     Vysielač má povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 1500 W. Anténa vysielača bude umiestnená vo výške 21 m nad terénom. Základné parametre vysielania: počet nosných 4k, modulácia QPSK, ochranný interval 1/8, kódový pomer 1/2, vertikálna polarizácia.
     TÚ SR udelil povolenie do konca roku 2012, nakoľko v koordinačnom procese administrácia Poľskej republiky odsúhlasila využitie kanálu 49 v Žiline len pre prechodné obdobie. TÚ SR naďalej pokračuje v koordinačnom procese tak, aby bolo možné predĺžiť povolenie podľa žiadosti predkladateľa.