TÚ SR povolil skúšobné vysielanie DVB-T2 v Bratislave

17.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti Towercom, a.s. skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). Povolený vysielač Bratislava - Kamzík bude využívať K66. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 16.8.2011. Povolenie je platné do 30.9.2011.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4“. Vysielač má povolený maximálny výkon ERP v nulovej rovine 49 888 W a vertikálnu polarizáciu.