TÚ SR povolil ST test LTE-FDD

03.05.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) povolenie na testovanie dátových služieb prostredníctvom technológie LTE-FDD vo verejnej mobilnej telefónnej sieti v pásme 2,6 GHz v lokalite Banská Bystrica. ST môže uskutočniť testovanie prostredníctvom troch pevných vysielacích rádiových zariadení. Platnosť povolenia je 1.5.2011 – 30.6.2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.4.2011.
     TÚ SR v minulom roku vydal spoločnosti Orange Slovensko, a.s. povolenie na testovanie dátových služieb prostredníctvom technológie LTE-FDD vo verejnej mobilnej telefónnej sieti v pásme 2,6 GHz v lokalite Banská Bystrica. Platnosť povolenia je 1.1.2011 – 30.6.2011. Je to v poradí už druhé povolenie na testovanie pre tohto operátora. Spolu môže uskutočniť testovanie prostredníctvom štyroch pevných vysielacích rádiových zariadení. V polovici marca 2010 nadobudlo právoplatnosť podobné povolenie, ktoré TÚ SR vydal spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2). Platnosť povolenia pre O2 bola 1.5. – 31.7.2010. Následne TÚ SR na základe žiadosti vydal pre O2 ďalšie povolenie s platnosťou 1.6. – 31.8.2010. O2 tak mala oprávnenie testovať LTE prostredníctvom štyroch pevných vysielacích rádiových zariadení v Banskej Bystrici.
     Parametre vysielacích zaradení boli povolené tak, aby nedochádzalo k rušeniu MMDS Vlkanová (retransmisia nezmenených TV programov) v pásme 2520 – 2655 MHz. V prípade vzniku rušenia spôsobeného prevádzkou zariadení je držiteľ povolenia povinný zariadenia ihneď vyradiť z prevádzky, prípadne upraviť ich technické parametre tak, aby sa účinne zabránilo vzniknutému rušeniu.