TÚ SR povoľoval rádiostanice pre sprievod Vladimíra Putina

16.05.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal krátkodobé povolenia na prevádzku vysielacích zariadení pre potreby zabezpečenia návštevy Bratislavy predsedom vlády Ruskej federácie Vladimírom Putinom. TÚ SR povolil na dobu 12.5. – 15.5. 2011 rádiostanice slúžiace na spojenie sprievodu Vladimíra Putina, zariadenia umiestnené v lietadle a satelitné spoje. Konkrétny účel využitia zariadení nebol špecifikovaný.
     Žiadosti o povolenia na prevádzku rádiostaníc pre sprievody zahraničných návštev Slovenskej republiky prichádzajú na TÚ SR len niekoľko hodín pred konaním návštevy. TÚ SR žiadosť posúdi a ešte pred príchodom návštevy vydá krátkodobé povolenie. Takéto povolenie nedávno vydal pre sprievod Pavla Gantara, predsedu parlamentu Slovinska, ktorý sa počas MS 2011 v ľadovom hokeji zúčastnil na zápase Slovensko - Slovinsko. V minulosti TÚ SR vydal podobné povolenia napr. pre sprievod princa Charlesa, pre sprievod svätého otca, na zabezpečenie zasadnutia krajín V4, na zabezpečenia zasadnutia ministrov členských krajín NATO a pre ďalšie významné zahraničné návštevy, ktoré navštívili Slovenskú republiku.