TÚ SR povoľuje zariadenia na prenosy z MS v ľadovom hokeji

26.04.2011, Tlačová správa

     Prípravy na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji finišujú aj na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky (TÚ SR). TÚ SR vydáva povolenia na prevádzkovanie rádiostaníc pre usporiadateľov a zariadenia určené na prenos z hokejových zápasov. Povolenia pre prenosové vozy, ktoré zabezpečujú prenosy prostredníctvom satelitu (SNG), majú už štáby z Českej republiky, Dánska, Nemecka, Slovinska, Švajčiarska a zo Švédska. Ďalšie štáby o povolenie pravdepodobne ešte len požiadajú. Štáby, ktoré zabezpečujú prenos, žiadajú aj o povolenie rôznych bezdrôtových zariadení malého výkonu napr. mikrofónov a kamier.
     Konanie majstrovstiev sveta na Slovensku prináša aj príjmy do štátneho rozpočtu napr. vo forme úhrad za právo používať frekvencie, ktoré platia držitelia povolení. TÚ SR sa na konanie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji vopred pripravil, informoval záujemcov o legislatívnych podmienkach, posielal im predpísané tlačivá v anglickom jazyku a pod. Podľa doterajších skúseností TÚ SR viacero záujemcov požiada o potrebné povolenia len krátko pred začatím podujatia.