TÚ SR právoplatne uložil povinnosti ST

10.02.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím určil, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je významným podnikom na relevantnom trhu č. 6 v segmente A, ktorý zahŕňa veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s. TÚ SR zároveň ST uložil povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj trhu. Rozhodnutie je právoplatné.
     ST má podľa rozhodnutia TÚ SR tieto povinnosti: povinnosť transparentnosti prístupu, na základe ktorej je ST povinná zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke referenčnú ponuku na poskytovanie veľkoobchodného prenájmu ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s, povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, prístup k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien. ST je povinná stanoviť cenu za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s podľa platného rozhodnutia TÚ SR, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov, uverejneného vo Vestníku TÚ SR. ST je povinná stanoviť cenu za kolokáciu podľa platného rozhodnutia TÚ SR, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby kolokácie v sieti významného podniku, uverejneného vo Vestníku TÚ SR.