TÚ SR preveril e-maily od špekulantov

26.03.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) z vlastného podnetu preveril dva e-maily z 26.3. 2008, ktoré mu doručila neznáma osoba vydávajúca sa za administrátora internetových stránok Slovenskej sporiteľne. TÚ SR dospel k záveru, že zaslaním uvedených e-mailov nebol porušený zákon o elektronických komunikáciách, ale pravdepodobne bol spáchaný trestný čin. Výsledok vyšetrovania bol telefonicky oznámený predstaviteľom peňažného ústavu, ktorý podáva trestné oznámenie na neznámu osobu alebo osoby.

Neznáma osoba e-mailom v slovenskom jazyku upozorňovala adresáta, že jeho účet Internetbanking je momentálne blokovaný a nabádala adresáta, aby sa prihlásil prostredníctvom nižšie uvedenej stránky. TÚ SR nemá v danom peňažnom ústave vedené svoje bankové účty a preto vec preveril z pohľadu možného porušenia zákona o elektronických komunikáciách. Uvedené e-maily neboli zasielané za účelom priameho marketingu, ale za úplne iným účelom, preto ich pôvodcu nie je možné sankcionovať podľa zákona o elektronických komunikáciách.

V Bratislave 26. marca 2008