TÚ SR pridelil frekvencie v pásme 10 GHz

18.12.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pridelil úspešným účastníkom výberových konaní frekvencie vo frekvenčnom pásme 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA (pevný bezdrôtový prístup). Frekvencie sú určené na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách: Detva, Ilava, Poprad, Spišská Nová Ves, Trenčín a Zlaté Moravce.
     V týchto šiestich lokalitách môžu pre záujemcov pribudnúť ďalšie možnosti výberu pripojenia k internetu a ďalších elektronických komunikačných služieb. Frekvenčný blok 2 x 7 MHz pre lokalitu Detva získali: Slovanet, a.s. a WIFINET, s.r.o., pre lokality Ilava, Poprad a Trenčín: Slovanet, a.s., pre lokalitu Spišská Nová Ves: Slovanet, a.s., Martin Podkrivacký INFOSERVIS, RUPKKI s.r.o. a LEVONET, s.r.o., pre lokalitu Zlaté Moravce: Slovanet, a.s. a NEVERNET, s.r.o. O frekvenčné bloky v lokalitách Partizánske, Prievidza, Ružomberok a Topoľčany nepožiadal v stanovenom termíne nikto.
     TÚ SR určil jediné hodnotiace kritérium výberových konaní, ktorým bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej jednorazovej úhrady bola 665 eur. Predložené ponuky posúdila päťčlenná výberová komisia. Výberová komisia na základe ponúknutej výšky jednorazovej úhrady stanovila poradie účastníkov výberového konania, pričom na prvom mieste sa umiestnil ten, ktorého ponúkaná výška jednorazovej úhrady bola najvyššia. TÚ SR bol podľa zákona pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Všetci uchádzači boli úspešní a každý z nich získal frekvenčný blok 2 x 7 MHz na dobu 10 rokov. Každý získal len jeden frekvenčný blok.