TÚ SR priniesol v roku 2003 do štátneho rozpočtu takmer 330,24 mil. Sk

03.03.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) priniesol v roku 2003 do štátneho rozpočtu takmer 330, 24 mil, Sk čím prekročil plánovaný príjem o takmer 80,24 mil. Sk. TÚ SR splnil plánovaný príjem na takmer 133% a pokračuje vo vynikajúcich hospodárskych výsledkoch z minulých rokov. Najväčší podiel na príjme úradu predstavovali úhrady vo výške 269,7 mil. Sk spojené so správou frekvenčného spektra. Rozpočet TÚ SR predstavoval 109,23 mil Sk, z ktorého úrad z dôvodu viazanosti prostriedkov na konkrétne výdavky napokon ušetril 9 mil. Sk. Rozpočet úradu v roku 2003 predstavoval len cca tretinu skutočného príjmu úradu.

TÚ SR okrem 330,24 mil. Sk časť svojich príjmov vyberá aj v kolkoch, ktoré sa priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, nakoľko sa dostávajú do štátneho rozpočtu ako tržby z predaja kolkov. Tieto tržby sa mesačne odvádzajú daňovému úradu a v roku 2003 predstavovali sumu viac ako 650 tis. Sk.

Za rok 2002 Telekomunikačný úrad SR priniesol do štátneho rozpočtu takmer 3,4 mld. Sk, čím prekročil upravené plánované príjmy o približne 32 mil. Sk. Celkový príjem úradu v roku 2002 významne ovplyvnili príjmy za licencie UMTS cca 3 mld. Sk.

Za rok 2001 Telekomunikačný úrad SR priniesol do štátneho rozpočtu takmer 346,4 mil. Sk, čím prekročil plánované príjmy o takmer o 96,4 mil. Sk.

V Bratislave 3. marca 2004.