TÚ SR pripravuje výberové konania na frekvencie pre multimediálne systémy

18.05.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravuje vyhlásenie výberových konaní na pridelenie individuálnych povolení na používanie frekvencií v pásme 40,5 - 43,5 GHz, ktoré sú určené pre multimediálne bezdrôtové systémy (MWS). Budúci držitelia povolení budú môcť bezdrôtovo poskytovať rôzne multimediálne služby napr. Triple Play. Úrad bude prideľovať frekvencie lokálne na základe výsledku výberového konania. Počet udelených povolení a šírka prideľovaných frekvenčných blokov budú stanovené na základe prejaveného záujmu prostredníctvom verejnej diskusie, ktorú úrad pripravuje. Do diskusie sa bude možné zapojiť budúci týždeň prostredníctvom internetovej stránky úradu.

Pásmo 40,5 - 43,5 GHz je harmonizované v rámci krajín CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) pre multimediálne bezdrôtové systémy - MWS (Multimedia Wireless Systems). V súlade s rozhodnutím Electronic Communications Committee ECC/DEC(02)04 sú MWS definované ako systémy, ktoré sú konvergenciou aplikácií pevnej a rozhlasovej služby zahŕňajúce MVDS (Multipoint Video Distibution System) a FWA (Fixed Wireless Access). MWS sú systémy, ktoré podporujú obojsmerný tok informácií typu text, hlas, zvuk, obrázky, dáta a video.

Konvergencia, o ktorej sa tu hovorí je dôsledkom snahy prevádzkovateľov distribučných systémov TV poskytovať interaktívne služby a zároveň prevádzkovateľov iných elektronických komunikačných sietí zaisťovať väčší rozsah obojsmerných služieb pre rôzne trhy.

Frekvenčné pásmo je zdieľané s družicovou službou. Podľa rozhodnutia ECC/DEC (02)04 je MWS odporúčané na zabezpečenie multimediálnych služieb v mestách, pričom vo vidieckych oblastiach, kde nie je efektívne budovanie týchto systémov, bude možné takúto službu poskytovať prostredníctvom zariadení družicovej služby.V Bratislave 18. mája 2007.