TÚ SR reaguje na mediálne vystúpenia predsedu ATO

09.01.2003, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Telekomunikačný úrad SR reaguje na mediálne vystúpenia pána Vladimíra Ondroviča, predsedu ATO, ktoré sú zavádzajúce a svedčia o jeho neinformovanosti a až neznalosti zákona o telekomunikáciách. Tieto vystúpenia navyše poškodzujú záujmy členov ATO.

Podľa pána Ondroviča boli licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby vydané neskoro, čo podľa jeho názoru zdrží proces liberalizácie. Zákon o telekomunikáciách však nešpecifikuje žiadny termín vydania licencií pre poskytovanie hlasovej telefónnej služby po pevných sieťach. Bez ohľadu na to TÚ SR začal prípravu vydávania licencií už v júli 2002 ihneď po vydaní licencií na mobilné telekomunikačné siete tretej generácie UMTS. Začiatkom decembra 2002 úrad postupne vydal 12 licencií. Vydanie licencií podstatne skôr pred úplnou liberalizáciou by vzhľadom na nedostatky zákona vôbec liberalizačný proces neurýchlilo. Monopol Slovenských telekomunikácií (ST) v poskytovaní hlasovej telefónnej služby po pevných vedeniach skončil 31. decembra 2002, ale zákon o telekomunikáciách neukladá povinnosť ST začať rokovania s inými prevádzkovateľmi pred ukončením monopolu a TÚ nemá žiadnu oporu v zákone na to, aby donútil ST k rokovaniam s alternatívnymi prevádzkovateľmi pred týmto dátumom. Dôležitý dokument - referenčnú ponuku na prepojenie, ktorá špecifikuje technické a cenové podmienky prepojenia, doručili ST Telekomunikačnému úradu SR 2. januára 2003. TÚ SR zákon neporušil, napriek tomu predseda ATO pokračuje v nepochopiteľnej mediálnej kampani proti TÚ a argumentuje neskorým vydaním licencií ako príčinou oneskorenia liberalizačného procesu.

Podľa slov predsedu ATO niektoré spoločnosti podali voči prideleným licenciám rozklad z dôvodu množstva nejasností. Z 12 vydaných licencií bolo k 31. decembru 2002 právoplatných 11 a len jedna spoločnosť podala opravný prostriedok voči zneniu licencie.

V. Ondroviča udivuje spolupráca medzi Telekomunikačným úradom SR a ST na návrhu oddeleného účtovníctva ST, ktorý úrad zatiaľ neprijal. Spoločné vypracovanie primeraného účtovného systému, v prípade zamietnutia navrhovaného systému úradom, vychádza z podmienok licencie ST.

Podľa pána Ondroviča sa spoločnosti, ktorým Telekomunikačný úrad SR udelil licenciu na poskytovanie pevnej verejnej telefónnej služby, údajne obávajú nedodržania šesťmesačného termínu, počas ktorého sú povinné začať poskytovať svoje služby. Predstavitelia Telekomunikačného úradu SR informovali ešte v polovici decembra 2002 držiteľov licencií na stretnutí, ktoré sa konalo z iniciatívy TÚ SR, že v prípade ak držitelia licencií nedodržia termín začatia poskytovania služby z objektívnych dôvodov, tak TÚ SR tento termín predĺži a držiteľom licencie neodníme.

V Bratislave 9. januára 2003.