TÚ SR rozhodol o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 42,3%

31.05.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 30.5.2012 znižuje tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori. Všetkým trom mobilným operátorom uložil povinnosť účtovať v období od 1.7.2012 do 31.5.2013 maximálnu cenu za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti vo výške 0,0318 € za minútu. Do 1.7.2012 sú mobilní operátori povinní naďalej účtovať maximálnu cenu vo výške 0,0551 € za minútu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.
     TÚ SR regulovaním maximálnej výšky prepojovacích poplatkov vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb. Regulácia prepojovacích poplatkov a povinnosť prenositeľnosti čísla sú účinné nástroje pre podporu rozvoja konkurencie a znižovanie cien pre užívateľov telefónnej služby.
     TÚ SR pôvodne navrhoval, že uloží maximálnu cenu za prepojenie vo výške 0,0367 € za minútu. Vychádzal pri tom z priemerných prepojovacích poplatkov k júlu 2011. Na základe výsledkov nadnárodných konzultácií TÚ SR pri rozhodovaní napokon vychádzal z aktualizovaných údajov k decembru 2011, čím maximálna výška prepojovacieho poplatku klesla na 0,0318 € za minútu. Od roku 2009 TÚ SR už tri krát rozhodnutím znížil ceny. Na základe regulácie sú už súčasné ceny nižšie o cca 45% oproti neregulovaným cenám z roku 2009.
     Výška max. ceny je určená na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC). TÚ SR týmto spôsobom každoročne rozhodnutím určuje maximálnu cenu.

Rozhodnutie je zverejnené na /data/files/27671.pdf