TÚ SR sa nechystá vytlačiť z trhu žiadneho operátora

14.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) ešte nepredložil na verejnú konzultáciu dokument k pripravovanej elektronickej aukcii, ani vopred neavizoval o akých podmienkach elektronickej aukcie bude uvažovať. Aj z tohto dôvodu sa TÚ SR ohradzuje voči nebezpečným špekuláciám denníka SME, ktoré môžu ohroziť ochotu existujúcich operátorov investovať na území Slovenskej republiky. Cieľom TÚ SR nie je vytlačenie žiadneho existujúceho operátora z trhu, ani diskriminácia existujúcich operátorov alebo preferovanie prípadných zahraničných záujemcov. TÚ SR verejne žiada, aby denník SME upustil od tejto veľmi nebezpečnej mediálnej hry, ktorá môže zneistiť existujúcich aj prípadných budúcich investorov.
     TÚ SR sa k otázkam pripravovanej elektronickej aukcie pre masmédiá opakovane vyjadril, že v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH finalizuje dokument, ktorý sa týka pripravovanej elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800, 1800 a 2600 MHz. Tento dokument TÚ SR v najbližších dňoch predloží na verejné konzultácie.
     Prípadný príchod štvrtého mobilného operátora je závislý od sentimentu investorov. Ako už TÚ SR informoval, niekoľko zahraničných aj slovenských spoločností prejavilo predbežný záujem o vstup na trh mobilného širokopásmového prístupu. Všetky tieto podniky pozorne sledujú vývoj situácie, ale svoj záujem zo strategických dôvodov nemedializujú. To isté sa týka aj operátorov už pôsobiacich na území Slovenskej republiky. TÚ SR predbežne diskutuje so zainteresovanými operátormi o tom, ako vnímajú situáciu na trhu, o ich zámeroch z pohľadu rozvoja širokopásmového prístupu a tieto informácie priebežne vyhodnocuje.