TÚ SR sa snaží zabrániť koncentrácii frekvenčného spektra

12.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na konzultačnom mieste dve verejné konzultácie o obmedzení rozsahu frekvencií, ktoré môžu byť pridelené jednému operátorovi. Jedna sa týka frekvencií vo frekvenčnom pásme 800 MHz a druhá frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz. TÚ SR plánuje stanoviť obmedzenie maximálneho množstva frekvenčného spektra, ktoré môže byť pridelené jednému operátorovi poskytujúcemu mobilné služby. Zámerom TÚ SR je zabrániť tomu, aby došlo ku koncentrácii frekvenčného spektra v prípade jedného operátora.
     Do tohto obmedzenia sa budú rátať, aj tie frekvencie, ktoré boli v týchto frekvenčných pásmach pridelené v predchádzajúcom období. Zámerom TÚ SR je zabrániť tomu, aby došlo ku koncentrácii frekvenčného spektra v prípade jedného operátora. Ak dôjde ku koncentrácii frekvenčného spektra, takáto koncentrácia môže mať za následok deformáciu trhového prostredia a môže znižovať vyjednávaciu pozíciu zákazníka. Na elimináciu vzniku takejto situácie sa ako veľmi účinný nástroj javí práve stanovenie maximálneho rozsahu frekvencií, ktoré môžu byť pridelené jednému operátorovi.
     Zákonnou povinnosťou TÚ SR je zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra a zároveň zabrániť tomu aby došlo k neprimeranému hromadeniu frekvenčného spektra v prípade jedného operátora. Z tohto dôvodu plánuje vo frekvenčných pásmach 800 MHz a 1800 MHz stanoviť obmedzenie maximálneho množstva frekvenčného spektra, ktoré môže byť pridelené jednému operátorovi poskytujúcemu mobilné služby (tzv. frequency cap). V tejto súvislosti TÚ SR vyhlasuje verejné konzultácie o obmedzení rozsahu frekvencií, ktoré môžu byť pridelené jednému operátorovi vo frekvenčných pásmach 800 MHz a 1800 MHz v súlade s § 30 ods. 5 a § 10 zákona o elektronických komunikáciách.