TÚ SR sa vyjadrí až po schválení novely zákona

30.03.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) nikdy oficiálne nevyjadroval podporu žiadnej z navrhovaných noviel zákona o elektronických komunikáciách, ako mylne uviedli niektoré médiá. TÚ SR je v tejto veci neutrálny aj preto, lebo zmena sa bude dotýkať predlžovania všetkých „frekvenčných“ povolení, t.j. nielen povolení pre mobilných operátorov. Faktom je, že súčasné znenie zákona umožňuje rôzne postupy. TÚ SR sa nemôže vyjadrovať k postupu pri predlžovaní povolení pre mobilných operátorov Orange a T-Mobile, lebo návrh novely zákona ešte nebol schválený v Národnej rade SR.
     Okrem noviel zákona je tu aj návrh nového zákona, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a nahradí súčasný zákon. Jeho úlohou malo byť odstránenie nedostatkov súčasného zákona a implementovanie nového regulačného rámca. TÚ SR počas prípravy zákona pripravil predkladateľovi zákona návrh paragrafového znenia, ktorý rieši aj spoplatňovanie predlžovania povolení. Očakávalo sa, že návrh nového zákona bude prerokovaný v Národnej rade SR už v tomto období, lebo nový regulačný rámec pre elektronické komunikácie by mal byť implementovaný do 25.5.2011.