TÚ SR schválil Slovenským telekomunikáciám nové všeobecné podmienky

17.12.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) schválil Všeobecné podmienky spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) na poskytovanie verejnej telefónnej služby účinné od 1.1. 2003. Podľa uvedených podmienok má užívateľ právo na výber iného telekomunikačného podniku poskytujúceho rovnakú telekomunikačnú službu ako Slovenské telekomunikácie, a.s. buď formou individuálnej voľby prevádzkovateľa alebo formou predvoľby prevádzkovateľa. Formu výberu stanovia ST.

21. novembra 2002 na treťom zasadnutí pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s plnením povinnosti výber telekomunikačného podniku tlmočil podpredseda úradu stanovisko TÚ SR, že spôsob výberu prevádzkovateľa je na telekomunikačnom podniku, pokiaľ bude v platnosti zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Úrad k tomuto názoru dospel po zvážení súčastného technického stavu telekomunikačných sietí. Zabezpečenie oboch foriem výberu telekomunikačného podniku by si v niektorých prípadoch vyžiadalo neúmerné investície.

Výber iného telekomunikačného podniku poskytujúceho rovnakú telekomunikačnú službu, podľa schválených všeobecných podmienok, znamená možnosť užívateľa využívať miestne, medzimestské alebo medzinárodné volania prostredníctvom iného prevádzkovateľa poskytujúceho rovnakú službu za účelom využitia verejnej telefónnej služby. Podľa znenia navrhovaného ST sa mal výber telekomunikačného podniku obmedziť len na medzimestské a medzinárodné volania.

ST umožnia užívateľom výber prevádzkovateľa za podmienky, že verejná telefónna služba sa mu poskytuje podľa ceny a podmienok určených podľa Štandardného volacieho programu.

TÚ SR schválil túto podmienku z dôvodu, že ST poskytujú u nadštandardných programov určitý benefit. Pri programe Mini je to znížený poplatok za mesačný nájom telefónnej stanice a pri programe Maxi je to zvýhodnená tarifikácia hovorov.

Podmienkou na výber prevádzkovateľa je, že existuje prepojenie siete ST a vybraného prevádzkovateľa.

V Bratislave 17. decembra 2002.