TÚ SR si pripomenul Svetový deň rádioamatérov

22.04.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si pripomenul Svetový deň rádioamatérov, keď umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysiela pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa rádioamatérov. Za približne päťdesiat minút fónickej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 14 MHz stodvanásť rádioamatérskych spojení s dvadsiatimi siedmimi krajinami sveta. Okrem európskych rádioamatérov to boli rádioamatéri napr. z Puerto Rica, USA, Kanady a Japonska. Príležitostná stanica TÚ SR zároveň splnila podmienky pre vydanie diplomov za nadviazanie rádioamatérskych spojení počas Svetového dňa rádioamatérov.
     Rádioamatéri si pripomínajú Svetový deň rádioamatérov 18. apríla, keď v roku 1925 sa v Paríži stretli popredné rádioamatérske osobnosti z dvadsiatich piatich krajín a založili Medzinárodnú rádioamatérsku úniu – IARU, ktorá zastupuje záujmy rádioamatérov na celom svete. Prvým veľkým úspechom IARU bola účasť na Medzinárodnej rádiotelegrafnej konferencii vo Washingtone v roku 1927, na ktorej boli rádioamatérom pridelené frekvenčné pásma, ktoré využívajú dodnes.
     Podmienkou pre získanie rádioamatérskeho povolenia je úspešné absolvovanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a následné získanie povolenia od TÚ SR.