TÚ SR si pripomenul Svetový deň telekomunikácií

20.05.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si pripomenul Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti, keď umožnil rádioamatérom z celého sveta uskutočniť rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. Rádioamatérska stanica OM20TUSR, ktorá vysiela pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR, sa nakrátko ozvala aj počas Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Za niekoľko minút telegrafnej prevádzky nadviazala na krátkovlnnom pásme 10 MHz (40m) viac ako štyridsať rádioamatérskych spojení a následne prevádzku ukončila z dôvodu prichádzajúcej búrky.
     Od roku 1969 si svet každoročne 17. mája pripomína Svetový deň telekomunikácií, resp. od roku 2007 Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti. V tento deň bola v roku 1865 v Paríži podpísaná Medzinárodná telegrafická konvencia a založená Medzinárodná telegrafná únia, ktorá sa neskôr premenovala na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu (ITU). Československo bolo členom ITU od roku 1929. Slovenská republika je členom ITU od roku 1993.