TÚ SR splnil plánovaný ročný prínos do štátneho rozpočtu

03.09.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svojim prínosom do štátneho rozpočtu pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky. TÚ SR už ku koncu augusta naplnil plánované celoročné príjmy. K 31.8. 2009 priniesol do štátneho rozpočtu 16,329 550 mil. EUR (491,944 023 mil. Sk), čím naplnil plánované ročné príjmy už na 100,09%. Od týchto dní každý cent príjmu úradu pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2009 sú na úrovni 16,314 811 mil. EUR (491,499 996 mil. Sk).