TÚ SR udelil povolenia na prenos zo summitu

22.02.2005, Tlačová správa
bus putin  

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal v súvislosti so summitom
Georgea Busha a Vladimíra Putina v Bratislave 10 krátkodobých povolení na prevádzku pozemných staníc satelitnej služby SNG pre spoločnosti, ktoré zabezpečia prenosy pre televízne a rozhlasové stanice zo zahraničia. TÚ SR vydal okrem krátkodobých povolení aj dlhodobé povolenie pre Slovenskú televíziu. Držitelia povolení zabezpečia prenosy aj pre popredné spravodajské televízne stanice napr. CNN, BBC, NBC, Sky News a ďalšie.

Držitelia povolení zaplatia za využívanie frekvencií celkovo 162 tis. Sk a ďalších 2,2 tis. Sk, ako správny poplatok. Výška poplatku za využívanie frekvencie vychádza z pridelenej šírky frekvenčného pásma a doby trvania povolenia. Uvedené čiastky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V Bratislave 22. februára 2005.