TÚ SR uložil povinnosti fixným aj mobilným operátorom

02.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe výsledkov analýz trhov rozhodnutiami z 10.7.2013 určil trinásť fixných operátorov za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých fixných verejných telefónnych sieťach a všetkých troch mobilných operátorov určil za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a uložil im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Operátori majú zákonnú možnosť podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu TÚ SR.
     Všetci spomenutí operátori majú podľa rozhodnutí TÚ SR uloženú povinnosť transparentnosti, povinnosť nediskriminácie, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien za ukončovanie volania. Mobilní aj fixní operátori mali tieto povinnosti uložené aj doteraz podľa predchádzajúcich analýz trhov. K doterajším významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých fixných verejných telefónnych sieťach: Antik Telecom, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Slovak Telekom, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. pribudli: DH Telecom, s.r.o., Inomanet, s.r.o., IPfon, s.r.o. a VM Telecom, s.r.o.
     TÚ SR už v nadväznosti na tieto povinnosti rozhodnutím z 29.7.2013 znížil tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori o 67%. V prípade prepojovacích poplatkov, ktoré si účtujú fixní operátori prebieha konanie, ktorého výsledkom bude rozhodnutie o určení maximálnej výšky prepojovacieho poplatku. TÚ SR už v marci 2013 navrhol ich radikálne zníženie.