TÚ SR umožnil dočasnú prevádzku ďalších DVB-T vysielačov

13.01.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. päť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolené vysielače v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Ponikoch, v Prešove a vo Zvolene sú súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Platnosť týchto povolení, vydaných v závere roku 2009, je 1.1. – 28.2.2010.
     Vysielač Banská Bystrica – Laskomer bude vysielať na K59. Vysielač Košice – mesto bude vysielať na K44. Vysielač Poniky bude vysielať na K59. Vysielač Prešov bude vysielať na K44. Vysielač Zvolen – Malá Stráž bude vysielať na K59.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/8, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia.

     TÚ SR odporúča záujemcom o príjem DVB-T (vzhľadom na dočasné vysielanie vyššie uvedených vysielačov) zamerať sa na príjem z vysielačov, ktoré sú súčasťou komerčného (riadneho) vysielania.