TÚ SR umožnil dočasnú prevádzku DVB-T vysielača v Rožňave

25.01.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolený vysielač Rožňava - Dievčenská skala je súčasťou siete dočasného terestriálneho multiplexu. Platnosť povolenia je 1.2. – 28.2.2010. Spoločnosť Towercom, a.s. vo svojej žiadosti uviedla, že počas zimných olympijských hier plánuje prostredníctvom dočasných vysielačov skúšobné vysielanie s HD programom.
     Vysielač bude vysielať na K54. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolil systém zdrojového kódovania „MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 10 186 W.