TÚ SR upozorňuje občanov, aby nevolali na neznáme čísla

08.07.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje občanov, aby nevolali späť na telefónne čísla, ktoré nepoznajú. Volaním na neznáme čísla sa občania vystavujú riziku vysokého účtu. Reklamácia v takomto prípade bude s najvyššou pravdepodobnosťou neúspešná a telefonujúci bude musieť vysoký účet zaplatiť.
     V piatok 3.7 2009 verejnoprávna televízia odvysielala vyjadrenie občana a telefónne číslo z, ktorého mu volala neznáma plačúca žena. Žena následne prerušila hovor. Občan zavolal späť a teraz sa obáva, že mu za volanie príde vysoký účet. TÚ SR zistil, že číslo bolo pridelené v Taliansku, preto oslovil národný regulačný úrad. Podľa talianskeho regulátora AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) je číslo +39 3 19x xxx xxx určené pre mobilnú a personálnu komunikáciu. AGCOM uviedol, že číslo má pridelené spoločnosť Intermatica S.r.l. TÚ SR oslovil túto spoločnosť, ktorá sa poďakovala za upozornenie na nekorektné správanie ich zákazníka a prisľúbila, že vec preverí.
     Najmä počas dovolenkovej sezóny sa pravidelne opakujú prípady volaní z rôznych čísel zo zahraničia. Mobilný telefón obvykle prestane zvoniť skôr, ako volaný stihne prijať hovor. Neopatrní občania volajú späť, čím sa vystavujú hrozbe vysokého účtu. Čísla v mnohých prípadoch využívajú spoločnosti, ktoré takýmto spôsobom zarábajú na poplatkoch, ktoré získavajú za ukončovanie medzinárodných volaní. Poplatky im platia telekomunikačné spoločnosti.
     Objavujú sa aj rôzne iné spôsoby, ktorými sa rôzne spoločnosti snažia nabádať na volanie na ich telefónne čísla. Časté prípady sú e-maily sľubujúce vyplatenie dedičstva alebo výhry v zahraničí s telefónnym číslom „notára“. Pri volaní na toto číslo sa napr. môže ozvať automat, ktorý oznámi, že pán „notár“ má na druhej linke hovor a požiada, aby ste čakali. Volajúci čaká až do času, kým pochopí, že niečo nie je v poriadku a zloží. Za takýto hovor mu následne príde vysoký účet.