TÚ SR už nebude analyzovať súťaž pri minimálnom súbore prenajatých okruhov

02.04.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) do budúcna už nebude analyzovať maloobchodný trh minimálneho súboru prenajatých okruhov s cieľom zistiť, či na ňom prebieha efektívna súťaž. TÚ SR rozhodnutím vypúšťa zo zoznamu maloobchodných trhov tento trh, pričom vychádza z rozhodnutia Európskej komisie (EK).

EK v minulom roku rozhodla, že zo svojho rozhodnutia z roku 2003 vypúšťa minimálny súbor prenajatých okruhov. Toto rozhodnutie je určené členským štátom. Na základe uvedeného rozhodnutia TÚ SR vypúšťa zo zoznamu relevantných trhov maloobchodný trh minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s. (maloobchodný trh č. 7). V praxi to znamená, že úrad už nebude analyzovať tento trh s cieľom zistiť, či na ňom prebieha efektívna súťaž a ukladať prípadnému významnému podniku povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.

V Bratislave 2. apríla 2008