TÚ SR v 1. polroku 2003 udelil 13 licencií

24.07.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v 1. polroku 2003 udelil 13 licencií a vydal 2 rozhodnutia o predbežných podmienkach na poskytovanie telekomunikačných služieb. Príjem TÚ SR z úhrad za všetky doteraz vydané licencie predstavoval v 1. polroku 2003 sumu cca 40,7 mil. Sk.

TÚ SR ďalej pripravil 3 návrhy všeobecných povolení na poskytovanie telekomunikačných služieb. V rovnakom období stratilo platnosť 7 licencií z dôvodu transformácie subjektu, alebo nahradením licencie novou licenciou.

Pre porovnanie TÚ SR v 1. polroku 2002 udelil 21 licencií a vydal 5 rozhodnutí o predbežných podmienkach na poskytovanie telekomunikačných služieb. Nižší počet udelených licencií a vydaných rozhodnutí v 1. polroku 2003 bol spôsobený nižším počtom prijatých žiadostí.

K 30. júnu 2003 poskytuje telekomunikačné služby 117 držiteľov licencií, 13 subjektov na základe rozhodnutia o predbežných podmienkach a ďalšie subjekty podľa podmienok všeobecných povolení.

V Bratislave 24. júla 2003.