TÚ SR víta odporučenie PEM schváliť zákon o elektronických komunikáciách

14.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) privítal správu o tom, že porada ekonomických ministrov (PEM) odporučila vláde schváliť návrh zákona o elektronických komunikáciách. Zákon o elektronických komunikáciách by mal odstrániť nedostatky súčasného zákona a posilniť kompetencie TÚ SR.

Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa v členských krajinách EÚ uplatňuje od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.

Návrh zákona o elektronických komunikáciách spracovali špecialisti Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica v súčinnosti s odborníkmi z Protimonopolného úradu SR a Telekomunikačného úradu SR pod gestorským vedením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V Bratislave 14. augusta 2003.