TÚ SR vopred verejne informuje o kontrolách už od konca 90-tych rokov

29.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) už koncom 90-tych rokov dvadsiateho storočia vopred informoval prevádzkovateľov rádiových sietí o tom, že začne kontrolu dodržiavania podmienok povolenia v ich sieťach. O plošných kontrolách dodržiavania zákona vopred informuje prostredníctvom svojej internetovej stránky a prostredníctvom médií. TÚ SR teší, že sa týmto konaním nechali inšpirovať aj iné štátne orgány. Po rokoch k podobnému kroku pristupuje aj dopravná polícia.
     TÚ SR už koncom 90-tych rokov dvadsiateho storočia vopred informoval dispečerov taxislužieb, bezpečnostných služieb a pod., t.j. prevádzkovateľov rádiových sietí, že začne kontrolu dodržiavania prevádzkovej disciplíny. Dispečer, na pokyn úradu, vysielačkou upozornil napr. taxikárov, aby dodržiavali stanovené podmienky, lebo prevádzku siete kontroluje úrad. Dispečer uviedol aj dĺžku trvania kontroly. Následne od roku 1999 TÚ SR začal plošne upozorňovať prostredníctvom internetu a médií na dodržiavanie zákonných povinností a informovať o pripravovaných kontrolách, ktoré po upozorneniach nasledujú.
     V masmédiách sa objavila správa, že dopravní policajti budú svoju činnosť, napr. meranie rýchlosti, vykonávať tak, aby boli viditeľní. Polícia prostredníctvom médií bude verejnosť vopred informovať, kde budú policajti bežne vykonávať kontroly a akými vozidlami. Podobný spôsob informovania praktizuje od konca 90-tych rokov dvadsiateho storočia aj TÚ SR.