TÚ SR vydá spoločné odporúčanie pre službu výber tel. podniku v priebehu apríla

31.01.2003, Tlačová správa
TÚ SR vydá spoločné odporúčanie pre službu výberu telekomunikačného podniku v priebehu apríla 2003. TÚ SR prezentoval toto stanovisko 30. januára 2003 na siedmom zasadnutí pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti výber telekomunikačného podniku

Úrad v tejto súvislosti požaduje od členov pracovných skupín, aby dodržali úradom navrhovanú postupnosť krokov. TÚ SR predloží návrh odporúčaní členom pracovných skupín, ku ktorému sa vyjadria a následne ho prerokujú na stretnutí pracovných skupín.

Vzhľadom na odbornú náročnosť a malé kompetencie TÚ SR dané zákonom o telekomunikáciách na realizáciu služby výber prevádzkovateľa, úrad vyzval zainteresované subjekty na spoluprácu a vytvoril priestor na rokovanie. Takýto postup je podľa správy OECD "Development in carrier selection and pre-selection" z novembra 2001 považovaný za najrýchlejšie možné riešenie.

Účelom oboch pracovných skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

V Bratislave 31. januára 2003.