TÚ SR vydal 11 povolení v súvislosti s príchodom pápeža na Slovensko

09.09.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zatiaľ vydal v súvislosti s návštevou svätého otca na Slovensku desať krátkodobých povolení pre televízne a jedno pre rozhlasové stanice zo zahraničia na prevádzku pozemných staníc satelitnej služby SNG. Ďalšie rozhlasové a televízne stanice môžu využiť služby slovenských držiteľov licencie.

TÚ SR vydal sedem povolení pre TV stanice z Poľska, po jednom povolení pre TV stanice z Anglicka, Českej republiky a Švajčiarska. Úrad ďalej vydal jedno povolenie pre rozhlasovú stanicu z Poľska. Nie je vylúčené, že ďalšie štáby požiadajú o povolenie na poslednú chvíľu. Úrad je pripravený aj na takúto alternatívu.

Zahraničné rozhlasové a televízne stanice zaplatia za využívanie frekvencií celkovo 176 600,- Sk a ďalších 2200,- Sk, ako správny poplatok. Výška poplatku za využívanie frekvencie vychádza z pridelenej šírky frekvenčného pásma a doby trvania povolenia. Uvedené čiastky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V Bratislave 9. septembra 2003.