TÚ SR vydal 16 - tu telefónnu licenciu

14.05.2003, Tlačová správa
13. mája 2003 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) udelil licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Option One s.r.o.. Držiteľ licencie sa vzdal možnosti podať opravný prostriedok a tak rozhodnutie o udelení licencie nadobudlo právoplatnosť.

TÚ SR pridelil spoločnosti Option One s.r.o. CSC (Carrier Selection Code) 1040 na výber prevádzkovateľa siete.

TÚ SR vydal spolu s licenciou Option One s.r.o. zatiaľ 15 celoslovenských a jednu regionálnu licenciu. Všetky licencie sú právoplatné.

Podľa výzvy na podávanie žiadostí o licenciu, ktorú Telekomunikačný úrad SR zverejnil 18. septembra 2002 vo Vestníku MDPT SR a v jednom celoštátnom periodiku, môžu záujemcovia i naďalej podávať žiadosti o telefónnu licenciu.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre donedávna monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. na poskytovanie tejto služby sa skončil 31. decembra 2002.

Vysvetlivky:
Carrier Selection Code (CSC) - je číslo prostredníctvom ktorého je umožnený výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.

V Bratislave 14. mája 2003.