TÚ SR vydal ďalšie povolenia pre druhý a verejnoprávny multiplex

23.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. osem povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Krompachy na K59, Medzev na K59 a Prievidza na K52 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolené vysielače: Krompachy na K25, Medzev na K25, Prievidza na K57, Modrý kameň na K33 a Námestovo – Magurka na K26 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 23.9.2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.