TÚ SR vydal päť povolení pre verejnoprávny a dve pre druhý multiplex

05.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. sedem povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Dolný Kubín na K26, Hnúšťa na K54, Martin na K26, Revúca na K54 a Uhrovec – Ostrý Vrch na K57 budú súčasťou siete verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Hnúšťa na K27 a Revúca na K27 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 5.11.2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.