TÚ SR vydal povolenia ďalším lokálnym poskytovateľom rýchleho internetu

21.05.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) udelil šiestim záujemcom, ktorí uspeli vo výberových konaniach, povolenia na zriadenie a prevádzkovanie lokálnych sietí FWA v pásme 10 GHz určených na poskytovanie širokopásmového internetu a ďalších služieb. Držitelia povolení môžu prispieť k rozvoju širokopásmového internetu v 15-tich lokalitách Slovenska. TÚ SR pripravuje ďalšie výberové konania na pridelenie uvedených frekvencií s cieľom podporiť rozvoj širokopásmového internetu na lokálnej úrovni.
     TÚ SR vydal povolenia v lokalitách Kežmarok: Slovanet, a.s., Komárno: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Krupina: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Levice: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Levoča: Slovanet, a.s., Myjava: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Námestovo: Ing. Martin Kovalčík-MARCOMP, Slovanet, a.s. a Wireless&Networking, spol. s r.o., Revúca: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Rožňava: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Ružomberok: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Sobrance: Slovanet, a.s. a Viliam Oklamčák, SAM štúdio, Topoľčany: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Veľký Krtíš: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o., Vranov nad Topľou: Net4All, s.r.o. a Slovanet, a.s., Žarnovica: Slovanet, a.s. a ICS Systems, s.r.o.. Spoločnosť SNET, a.s., ako úspešný uchádzač vo všetkých lokalitách, sa vzdala frekvencií.
     TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v denníku Hospodárske noviny a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=290 výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií 10 GHz na zriadenie a prevádzkovanie sietí FWA určených na poskytovanie elektronických komunikačných služieb v lokalitách Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica. V lokalite Levice boli k dispozícii frekvencie pre piatich operátorov, v ostatných lokalitách boli k dispozícii frekvencie pre šiestich operátorov. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčného bloku. Minimálna výška ponúknutej úhrady bola stanovená na 665 eur (20 034 Sk). Záujemcovia museli svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 15. apríla 2009 do 13,30 hod.