TÚ SR vydal povolenia na jedenásť DVB-T vysielačov

17.12.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. jedenásť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače v Banskej Bystrici, v Bardejove, v Bratislave, v Košiciach – vysielače Heringeš a Makovica, v Modrom Kameni, v Námestove, v Novom Meste nad Váhom, v Poprade, v Ružomberku a v Žiline budú súčasťou siete 1. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 17. decembra 2009.
     Vysielač Banská Bystrica – Laskomer bude vysielať na K65. Vysielač Bardejov – Magura bude vysielať na K62. Vysielač v Bratislave – Kamzík bude vysielať na K66. Vysielače Košice – Heringeš a Košice – Makovica budú vysielať na K64. Vysielač Modrý Kameň – Španí Laz bude vysielať na K65. Vysielač Námestovo – Magurka bude vysielať na K68. Vysielač Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina bude vysielať na K69. Vysielač Poprad – Kráľova hoľa (frekvenčné vyhradenie Rimavská Sobota) bude vysielať na K61. Vysielač Ružomberok – Úložisko bude vysielať na K68 a vysielač Žilina – Krížava bude vysielať na K68.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povoleniach uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia. Platnosť povolení je do 31.5.2015.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktovú kampaň spoločnosti Towercom, a.s.