TÚ SR vydal povolenie Festivalovému rádiu

19.06.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal prevádzkové povolenie Rádiu EXPRES Festival („Festivalové rádio“), ktoré bude vysielať v čase 20. – 21. júna 2008 zo športovo-rekreačného areálu Zlaté Piesky v Bratislave. Festivalové rádio má povolené vysielať s výkonom 30 W a bude ho možné počúvať na frekvencii 99,7 MHz v najbližšom okruhu od areálu Zlaté Piesky.

Vydaniu prevádzkového povolenia predchádzala medzinárodná koordinácia frekvencie. TÚ SR po úspešnej koordinácii poslal Rade pre vysielanie a retransmisiu frekvenčný list a tá vydala potrebnú licenciu. TÚ SR na základe žiadosti Rádia EXPRES a predloženej licencie vydal prevádzkové povolenie pre Festivalové rádio.

V Bratislave 19. júna 2008.