TÚ SR vydal štyri povolenia pre TV stanice na prenos osláv vstupu do EÚ

03.05.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal v súvislosti s oslavami vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie štyri krátkodobé povolenia pre televízne stanice zo zahraničia na prevádzku pozemných staníc satelitnej služby SNG. Ďalšie televízne stanice využili služby slovenského držiteľa príslušného oprávnenia.

TÚ SR vydal dve povolenia pre TV stanice z Maďarska (2x Duna TV) a dve povolenia pre TV stanice z Anglicka (BBC News a SIS Link).

Zahraničné televízne stanice zaplatili za využívanie frekvencií celkovo 33 tisíc Sk a ďalších 800,- Sk, ako správny poplatok. Výška poplatku za využívanie frekvencie vychádza z pridelenej šírky frekvenčného pásma a doby trvania povolenia. Uvedené čiastky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Pozemné pohyblivé stanice satelitnej služby SNG sa využívajú na zabezpečenie rozhlasového a TV prenosu prostredníctvom družíc slúžiacich na tento účel.

V Bratislave 3. mája 2004.