TÚ SR vyriešil 256 prípadov rušenia rozhlasu a televízie

18.02.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2004 vyriešil 256 prípadov rušenia a nekvalitného príjmu rozhlasu a televízie. V tejto súvislosti vydal 10 nariadení na odstránenie závad v súvislosti s rušením rozhlasu a 48 nariadení na odstránenie závad v súvislosti s rušením televízie.

Najčastejšou príčinou rušenia alebo nekvalitného príjmu bola individuálna anténa. Druhou najčastejšou príčinou bola spoločná televízna anténa alebo káblový distribučný systém („káblová TV“). Medzi príčiny rušenia alebo nekvalitného príjmu patrili aj porucha prijímača, nízka úroveň prijímaného signálu, odrazy, zatienený príjem. V 56 prípadoch rušenie zaniklo ešte pred ukončením vyšetrovania.

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na TÚ SR, ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách. TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára. Bližšie informácie o postupe a kontakt na pracoviská úradu.

V Bratislave 18. februára 2005.