TÚ SR za 88 dní roku 2010 s prínosom už 9,93 mil. EUR

31.03.2010, Tlačová správa

     K 29.3. 2010 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol do štátneho rozpočtu už 9,93 mil. EUR, čo je o cca 1,24 mil. EUR viac ako za rovnaké obdobie v roku 2009. Plánované ročné príjmy splnil už na 63,73%. TÚ SR tak aj v roku 2010 svojim prínosom do štátneho rozpočtu naďalej pomáha znížiť dopad krízy na štátny rozpočet Slovenskej republiky.
     Najvyšší podiel na príjmoch úradu majú úhrady súvisiace so správou frekvenčného spektra. Plánované príjmy TÚ SR do štátneho rozpočtu za rok 2010 sú na úrovni 15,582 944 mil. EUR.