TÚ SR začal výberové konanie na prevádzkovateľa DVB-T

20.08.2008, Tlačová správa

Dňa 20. augusta 2008 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/index.html výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania. Výzvou začína výberové konanie na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), resp. prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod. Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Predložené ponuky vyhodnotí päťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzve. Stanovené poradie bude podľa zákona pre úrad záväzné. Kritériá výberu, ich váha a hodnotenie sú presne definované vo výzve, čím je zabezpečená maximálna transparentnosť celého procesu.

Podľa zákona o digitálnom vysielaní TÚ SR môže začať výberové konanie najskôr 30 dní po nadobudnutí účinnosti plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Plán nadobudol účinnosť 1. mája 2008. TÚ SR pred začatím výberového konania analyzoval skúsenosti krajín, v ktorých už takéto výberové konania prebehli a následne otvoril verejnú diskusiu o podmienkach výberového konania.

Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom, alebo prídavného zariadenia tzv. set-top-boxu. Ceny týchto zariadení neustále klesajú.

V Bratislave 20. august 2008.