TÚ SR začína používať pri komunikácii logo

22.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), podobne ako ďalšie národné regulačné autority pre oblasť elektronických komunikácií, začína používať pri komunikácii logo. Logo je súčasťou imidžu TÚ SR, ako zákaznícky orientovanej organizácie, pričom zákazníkmi sú najmä regulované subjekty („telekomunikační operátori“) a občania. Logotyp je tvorený skratkou túsr, pod ktorou je plný názov. Farebná verzia vychádza z národných farieb, bieleho podkladu, modrých písmen tusr a z červeného dĺžňa na ú.
     TÚ SR si logo zaobstaral vo verejnom obstarávaní. Napriek tomu, že išlo o zákazku s nízkou hodnotou, TÚ SR oslovil desať grafických, výtvarných štúdií a ďalších firiem, ktoré ponúkajú vyhotovenie loga a dizajn manuálu. Návrhy poslali štyri spoločnosti, z ktorých výberová komisia vybrala, podľa vyhotovenia návrhu a ceny, víťaza - 2create, s.r.o. TÚ SR bude podľa interného predpisu používať logo ekonomicky hospodárnym spôsobom, t.j. tak aby si jeho používanie nevyžiadalo neprimerané výdavky. Súčasťou dodávky boli aj šablóny dokumentov, TÚ SR preto nepotrebuje a ani nezadá tlač dokumentov externej organizácii. Logo sa nebude používať v správnom konaní, ďalej na označenie motorových vozidiel a nehnuteľností TÚ SR, ani v systémoch, ktorých úprava by bola neekonomická. Nehnuteľnosti TÚ SR budú aj naďalej označované štátnym znakom a názvom.