TÚ SR začína verejnú diskusiu o lokálnom DVB-T vysielaní

03.03.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyhlasuje verejnú diskusiu k problematike lokálneho terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T). TÚ SR pripravuje prideľovanie frekvencií pre miestne multiplexy, ktoré sú určené pre lokálne DVB-T vysielanie. Na riešení tejto problematiky sa môže zúčastniť aj odborná verejnosť, ktorej názory úrad zohľadní. TÚ SR v diskusii kladie päť otázok a umožňuje záujemcom uviesť aj ďalšie postrehy a návrhy. Záujemcovia môžu svoje príspevky poslať do 8. apríla 2010 na adresu TÚ SR.
     TÚ SR vo verejnej diskusii kladie otázky týkajúce sa harmonogramu spustenia lokálneho DVB-T, počtu miestnych multiplexov a spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy. Výsledkom celého procesu bude spracovanie získaných návrhov pre ďalší postup úradu pri prideľovaní terestriálnych prevádzkových povolení pre lokálne DVB-T. Na verejnú diskusiu bude nadväzovať odborný seminár na tému miestnych multiplexov, ktorý zorganizuje úrad po spracovaní verejnej diskusie.

Verejná diskusia – http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=2882  

Miestny multiplex je definovaný v § 17 zákona o digitálnom vysielaní - http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/legislatva2/prvne-predpisy-v-oblasti-kultry/zkony/zkon-.-220/2007