TÚ SR zakladá diskusné fórum k otázkam prenositeľnosti čísla

09.04.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pozval zástupcov Slovenských telekomunikácií, a.s., Asociácie telekomunikačných operátorov, mobilných operátorov a alternatívnych operátorov na prípravné stretnutie k založeniu diskusného fóra k otázkam prenositeľnosti čísla. Prípravné stretnutie sa uskutoční 16. apríla 2003 o 14,00 hod. v zasadačke TÚ SR.

Povinnosť zavedenia prenositeľnosti čísla stanovuje smernica nového regulačného rámca 2002/22EC o univerzálnej službe a právach užívateľov. Uvedená smernica má byť zapracovaná do legislatívy členských štátov EÚ do 24.7. 2003. V Slovenskej republike bude smernica zapracovaná do nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý v roku 2004 nahradí zákon o telekomunikáciách.

Podľa zdôvodnení spomenutej smernice sa prenositeľnosť čísla považuje za kľúčovú možnosť spotrebiteľa ponechať si svoje číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Prenositeľnosť čísla medzi pevnou a mobilnou sieťou smernica nepožaduje, ale ani nevylučuje, ponecháva to na rozhodnutie členských štátov.

Prenositeľnosť čísla je vlastnosť, ktorá umožňuje užívateľovi ponechať si svoje účastnícke číslo pri zmene prevádzkovateľa siete, výbere inej základnej služby alebo zmene umiestnenia koncového zariadenia.

V Bratislave 9. apríla 2003.