TÚ SR zastavil konanie o riešení sporu medzi spol. ANTIK a UPC

13.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím zo 6.8.2013 zastavil konanie o riešení sporu medzi spoločnosťami ANTIK Telecom a UPC BROADBAND SLOVAKIA, pretože podľa zákona nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť. Rozhodnutie o zastavení konania ešte nie je právoplatné. Spoločnosti ANTIK a UPC majú zákonné právo podať opravný prostriedok – rozklad.
     Spor sa týka blokovania prístupu k službám retransmisie, poskytovaným spoločnosťou ANTIK Telecom a ďalších funkcií zariadenia Smart TV set – top box v sieti spoločnosti UPC. Vzhľadom k tomu, že predmetom sporu je blokovanie služieb, ktoré v súčasnosti zákonom, rozhodnutím alebo všeobecne záväzným právnym predpisom nie je zakázané a zároveň sa nejedná o spor o prístup alebo prepojenie podľa definície zákona o elektronických komunikáciách a teda nie sú naplnené požiadavky § 77 zákona o elektronických komunikáciách, TÚ SR nie je príslušný v tomto spore rozhodnúť.