TÚ SR získa v "aukcii" na frekvencie viac ako 41 mil. Sk

21.11.2007, Tlačová správa
Výberová komisia vyhodnotila predložené ponuky a určila podľa kritéria - výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií poradie účastníkov šiestich výberových konaní. Víťazmi sa stali: GTS Nextra, a.s., ako uchádzač o pridelenie frekvencií o šírke 56 MHz aj o šírke 112 MHz v pásme 26 GHz, T - Mobile Slovensko, a.s., ako uchádzač o pridelenie frekvencií v pásme 28/29 GHz, Orange Slovensko, a.s., ako uchádzač o pridelenie frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalitách Bratislava, Trenčín a Trnava.

Výsledky výberových konaní
  • pridelenie frekvencií šírke 56 MHz v pásme 26 GHz: 1. GTS Nextra, a.s., ponúkaná úhrada 12,2 mil. Sk, 2. T – Mobile Slovensko, a.s., ponúkaná úhrada 6,11 mil. Sk,
  • pridelenie frekvencií o šírke 112 MHz v pásme 26 GHz: 1. GTS Nextra, a.s., ponúkaná úhrada 12,2 mil. Sk, 2. T – Mobile Slovensko, a.s., ponúkaná úhrada 9,11 mil. Sk,
  • pridelenie frekvencií v pásme 28/29 GHz: 1. T - Mobile Slovensko, a.s., ponúkaná úhrada 9,11 mil. Sk,
  • pridelenie frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalite Bratislava: 1. Orange Slovensko, a.s., ponúkaná úhrada 4 mil. Sk, 2. Tachyón, s.r.o., ponúkaná úhrada 1 mil. Sk, 3. TBDS, a.s., ponúkaná úhrada 660 tis. Sk. Uchádzač MOVYS Com, s.r.o. vylúčený z dôvodu, že jeho ponuka neobsahovala formálne náležitosti stanovené výzvou.
  • pridelenie frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalite Trenčín: 1. Orange Slovensko, a.s., ponúkaná úhrada 1,750 mil. Sk, 2. MOVYS Com, s.r.o., ponúkaná úhrada 1 mil. Sk, 3. Tachyón, s.r.o., ponúkaná úhrada 400 tis. Sk, 4. TBDS, a.s., ponúkaná úhrada 220 tis. Sk,
  • pridelenie frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz v lokalite Trnava: 1. Orange Slovensko, a.s., ponúkaná úhrada 1,750 mil. Sk, 2. MOVYS Com, s.r.o., ponúkaná úhrada 1 mil. Sk, 3. Tachyón, s.r.o., ponúkaná úhrada 400 tis. Sk, 4. TBDS, a.s., ponúkaná úhrada 220 tis. Sk.
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad oznámi výsledok výberového konania a zároveň konanie o ich žiadosti zastaví. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania. Úspešný účastník výberového konania preberá na seba záväzky, ktoré uviedol v ponuke.

Predseda TÚ SR predložil neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorú vymenoval podľa zákona o elektronických komunikáciách. Výberová komisia vyhodnotila ponuky podľa kritéria - výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov uvedeného vo výzvach a určila poradie účastníkov výberových konaní, o čom vyhotovila správu. Zákon umožňuje operátorom obchodovať s frekvenciami. TÚ SR bral tento fakt do úvahy a stanovil výšku úhrady ako jediné kritérium z dôvodu jeho maximálnej transparentnosti. Úrad tým zároveň vytvoril priestor pre maximalizáciu príjmu do štátneho rozpočtu za tieto frekvencie.

Úspešní uchádzači vo výberových konaniach získajú frekvencie, ktoré im umožnia budovať siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní digitálnej televízie, internetu a hlasu pre koncových užívateľov, ďalej pri poskytovaní tzv. „poslednej míle“ pre alternatívnych operátorov a pod.

Súvisiaca tlačová správa

V Bratislave 21. novembra 2007.